80252 koftespenner  7,5  cm      nr.80252    x lukke neste