80265 koftespenner  8,5  cm      nr.80265    x lukke neste