81391 koftespenner  13  cm      nr.81391    x lukke neste