81418 koftespenner  14  cm      nr.81418    forige lukke x