-adresse
  -om oss
  -om
   hjemmesiden
  -noen tipps
   om oppbevaring
   og vedlikehold
   av sølv
  -om modell-
   rettighetene
  -om bestilling
   og kjøp av varer
  -om
   kjøpsvilkår
  -om
   levering
  -om
   betaling
  -om andre
   forbehold
  -om returrett
   og reklamsjoner
  -om uavhentede
   postpakker
  -om sporing
   av postpakker
  -om åpningstider