Størrelsen på hårspenner er målt bredden av bunnplaten. Selve spenne er hhv. 8 cm ved de store og 6 cm ved de småe.
Du kan ved bestilling selv velge hvilken stenfarger du ønsker og om løv / lavgasta skal være forgyllt eller sølvfarget.
Alle hårspenner kan leveres med eller uten filigrangheng og med eller uten sten på løv / lavgasta.
Vennligst se på siden løv / lavgasta for stenfarger, de ulike løv / lavgasta og filigranheng vi kan tilby. <
For prisopplysninger vennligst se på prisliste

28214
  hårspenner 9,5 cm
nr.28214
28214-2
  hårspenner 9,5 cm
nr.28214-2
28212
  hårspenner 9,5 cm
nr.28212
28202
  hårspenner 7 cm
nr.28202
28204
  hårspenner 7 cm
nr.28204
28201
  hårspenner 7 cm
nr.28201
28203
  hårspenner 7 cm
nr.28203
28209
  hårspenner 7 cm
nr.28209
28112
  hårspenner 9,5 cm
nr.28112
28114
  hårspenner 9,5 cm
nr.28114
28102
  hårspenner 7 cm
nr.28102
28104
  hårspenner 7 cm
nr.28104
28101
  hårspenner 7 cm
nr.28101
28103
  hårspenner 7 cm
nr.28103
28601
 hårspenner / luespenner   3,5 cm
nr.28601
28701
 hårspenner / luespenner   3,5 cm
nr.28701
28702
 hårspenner / luespenner   3,5 cm
nr.28702
28711
 hårspenner / luespenner   3,5 cm
nr.28711
28730
 hårspenner / luespenner   3,0 cm
nr.28730
28740
 hårspenner / luespenner   3,5 cm
nr.28740
28745
 hårspenner / luespenner   3,5 cm
nr.28745
28746
 hårspenner / luespenner   3,5 cm
nr.28746
x lukke neste
skillelinje