Du kan ved bestilling selv velge hvilken stenfarger du ønsker.
Vennligst se på siden løv / lavgasta for de ulike stenfarger vi kan tilby.
For prisopplysninger vennligst se på prisliste
41302
knapp ca.37mmØ
nr.41302
41301
knapp ca.37mmØ
nr.41301
41304
knapp ca.40mmØ
nr.41304
41303
knapp ca.40mmØ
nr.41303

forige lukke neste
skillelinje