Du kan ved bestilling selv velge hvilken stenfarger du ønsker.
Vennligst se på siden løv / lavgasta for de ulike stenfarger vi kan tilby.
For prisopplysninger vennligst se på prisliste
41901
knapp ca.32mmØ
nr.41901
41911
knapp ca.32mmØ
nr.41911
41921
knapp ca.32mmØ
nr.41921

forige lukke x
skillelinje