Du kan ved bestilling selv velge hvilken stenfarger du ønsker.
Vennligst se på siden løv / lavgasta for de ulike stenfarger vi kan tilby.
For prisopplysninger vennligst se på prisliste
41802
knapp ca.35mmØ
nr.41802
41804
knapp ca.39mmØ
nr.41804

forige lukke neste
skillelinje