Du kan ved bestilling selv velge hvilken stenfarger du ønsker.
Vennligst se på siden løv / lavgasta for de ulike stenfarger vi kan tilby.
For prisopplysninger vennligst se på prisliste
51002
nasti ca.37mm
nr.51002
52002
nasti ca.37mm
nr.52002

x lukke neste
skillelinje