Du kan ved bestilling selv velge hvilken stenfarger du ønsker.
Vennligst se på siden løv / lavgasta for de ulike stenfarger vi kan tilby.
For prisopplysninger vennligst se på prisliste
40101
knapp ca.31mmØ
nr.40101
40102
knapp ca.31mmØ
nr.40102
40103
knapp ca.33mmØ
nr.40103
40104
knapp ca.33mmØ
nr.40104
40111
knapp ca.31mmØ
nr.40111
40112
knapp ca.31mmØ
nr.40112
40113
knapp ca.33mmØ
nr.40113
40114
knapp ca.33mmØ
nr.40114
40121
knapp ca.31mmØ
nr.40121
40122
knapp ca.31mmØ
nr.40122
40123
knapp ca.33mmØ
nr.40123
40124
knapp ca.33mmØ
nr.40124
skillelinje
40171
knapp ca.25mmØ
nr.40171
40172
knapp ca.25mmØ
nr.40172
40173
knapp ca.28mmØ
nr.40173
40174
knapp ca.28mmØ
nr.40174
40181
knapp ca.25mmØ
nr.40181
40182
knapp ca.25mmØ
nr.40182
40183
knapp ca.28mmØ
nr.40183
40184
knapp ca.28mmØ
nr.40184

x lukke neste
skillelinje