Du kan ved bestilling selv velge hvilken stenfarger du ønsker.
Vennligst se på siden løv / lavgasta for de ulike stenfarger vi kan tilby.
For prisopplysninger vennligst se på prisliste
40801
knapp ca.31mmØ
nr.40801
40802
knapp ca.31mmØ
nr.40802
40803
knapp ca.33mmØ
nr.40803
40804
knapp ca.33mmØ
nr.40804
40811
knapp ca.31mmØ
nr.40811
40812
knapp ca.31mmØ
nr.40812
40813
knapp ca.33mmØ
nr.40813
40814
knapp ca.33mmØ
nr.40814
40821
knapp ca.31mmØ
nr.40821
40822
knapp ca.31mmØ
nr.40822
40823
knapp ca.33mmØ
nr.40823
40824
knapp ca.33mmØ
nr.40824
skillelinje
40871
knapp ca.25mmØ
nr.40871
40872
knapp ca.25mmØ
nr.40872
40873
knapp ca.28mmØ
nr.40873
40874
knapp ca.28mmØ
nr.40874
40881
knapp ca.25mmØ
nr.40881
40882
knapp ca.25mmØ
nr.40882
40883
knapp ca.28mmØ
nr.40883
40884
knapp ca.28mmØ
nr.40884

forige lukke neste
skillelinje