Du kan ved bestilling selv velge hvilken stenfarger du ønsker.
Vennligst se på siden løv / lavgasta for de ulike stenfarger vi kan tilby.
For prisopplysninger vennligst se på prisliste
40304
knapp ca.28mmØ
nr.40304

forige lukke neste
skillelinje