Du kan ved bestilling selv velge hvilken stenfarger du ønsker.
Vennligst se på siden løv / lavgasta for de ulike stenfarger vi kan tilby.
For prisopplysninger vennligst se på prisliste
40401
knapp ca.18mmØ
nr.40401
40402
knapp ca.18mmØ
nr.40402
40403
knapp ca.21mmØ
nr.40403
40404
knapp ca.21mmØ
nr.40404

forige lukke neste
skillelinje