Du kan ved bestilling selv velge hvilken stenfarger du ønsker.
Vennligst se på siden løv / lavgasta for de ulike stenfarger vi kan tilby.
For prisopplysninger vennligst se på prisliste
40501
knapp ca.31mmØ
nr.40501
40502
knapp ca.31mmØ
nr.40502
40503
knapp ca.33mmØ
nr.40503
40504
knapp ca.33mmØ
nr.40504
40511
knapp ca.31mmØ
nr.40511
40512
knapp ca.31mmØ
nr.40512
40513
knapp ca.33mmØ
nr.40513
40514
knapp ca.33mmØ
nr.40514
40521
knapp ca.31mmØ
nr.40521
40522
knapp ca.31mmØ
nr.40522
40523
knapp ca.33mmØ
nr.40523
40524
knapp ca.33mmØ
nr.40524
skillelinje
40571
knapp ca.25mmØ
nr.40571
40572
knapp ca.25mmØ
nr.40572
40573
knapp ca.28mmØ
nr.40573
40574
knapp ca.28mmØ
nr.40574
40581
knapp ca.25mmØ
nr.40581
40582
knapp ca.25mmØ
nr.40582
40583
knapp ca.28mmØ
nr.40583
40584
knapp ca.28mmØ
nr.40584

forige lukke neste
skillelinje