Du kan ved bestilling selv velge hvilken stenfarger du ønsker.
Vennligst se på siden løv / lavgasta for de ulike stenfarger vi kan tilby.
For prisopplysninger vennligst se på prisliste
40902
knapp ca.31mmØ
nr.40902
40904
knapp ca.33mmØ
nr.40904
40912
knapp ca.31mmØ
nr.40912
40914
knapp ca.33mmØ
nr.40914
40922
knapp ca.31mmØ
nr.40922
40924
knapp ca.33mmØ
nr.40924
skillelinje
40972
knapp ca.25mmØ
nr.40972
40974
knapp ca.28mmØ
nr.40974
40982
knapp ca.25mmØ
nr.40982
40984
knapp ca.28mmØ
nr.40984

forige lukke neste
skillelinje